Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016
 Văn bản mới
Xem tiếp  
STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải văn bản
1 Số 693/QĐ-UBND 29/03/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc Đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
2 Kế hoạch số 489/KH-UBND 24/02/2016 UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3 Kế hoạch số 04/KH-SKHCN 23/02/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
4 Số 07/KH-SKHCN 23/02/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Ban hành Kế hoạch thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm năm 2016
5 228/QĐ-UBND 29/01/2016 UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Về đầu trang